โกฐจุฬาลัมพา หรือ พิษนาด

ชื่อ : โกฐจุฬาลัมพา

ชื่ออื่น : พิษนาด(ราชบุรี)

ชื่อสามัญ :

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Artemisia Vulgaris Limm

วงศ์ : COMPOSSITAE ทำความรู้จักกับโกฐจุฬาลัมพา

โกฐจุฬาลัมพาเป็นพืชพันธุ์ไม้ล้มลุกมีลำต้นสูงประมาณ ๑.๕-๒ เมตร โคนต้นมีรากเป็นเหง้าติดพื้นดิน หรืออยู่ใต้ดินกิ่งก้านแตกสาขาออกมาก ใบออกเรียงสลับกัน ลักษณะของใบหยักเป็นซี่ ปลายใบแหลม ขนาดของใบกว้างประมาณ ๑.๕-๙ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๒.๕-๑๐.๕ เซนติเมตร พื้นผิวใบเรียบเกลี้ยง ดอกออกเป็นช่อตั้งตรง ที่ปลายยอดหรือตามง่ามใบลักษณะของดอกเป็นดอกขนาดเล็ก ยาวประมาณ ๓.๕-๕ มิลลิเมตร กลีบดอกมีต่อมโคนออกเชื่อมติดต่อกันเป็นท่อปลายหยักแฉก ๒-๓ แฉก ดอกวงนอกยาวประมาณ ๑ มิลลิเมตร ดอกวงในโคนดอกจะเชื่อมติดต่อกันเป็นรูประฆัง ปลายกลีบดอกเป็นหยักแฉก ๔-๕ แฉก ปลายแหลม กลางดอกมีเกสรโผล่พ้นกลีบดอกออกมา เมล็ดมีลักษณะเป็นรูปไข่ พื้นผิวเกลี้ยง

ประโยชน์ของโกฐจุฬาลัมพา

ทั้งต้น รสสุขุมหอมร้อน แก้ไข้เจรียง แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้หืด แก้ไอ แก้ไข้จับ เป็นยาเร่งประสาทส่วนกลางเหมือนการบูร ขับลม

แหล่งที่พบ
โกฐจุฬาลัมพาพบโดยไปในเขตภาคใต้ของประเทศไทย มีมากที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ความสัมพันธ์กับชุมชน
ประชาชนโดยทั่วไปนิยมใช้เป็นยาถ่ายแก้น้ำเหลืองเสียแก้ท้องร่วง ถ่ายพยาธิขับปัสสาวะ ขับเหงื่อ ขับลมในลำไส้ แก้ไขข้ออักเสบ ระงับการเกร็งของกล้ามเนื้อ ทำให้ประจำเดือนมาปกติ บำรุงมดลูก ระงับอาการปวดท้อง และอาการเจ็บท้องคลอดลูก โดยเอาใบต้มเอาน้ำดื่มใช้ภายนอก นำเอาใบสดมาต้มแล้วตำให้ละเอียด แล้วนำมาพอกแก้โรคปวดศีรษะ รักษาแผลเรื้อรังแก้อาการเคล็ดบวม ใบและช่อดอกใช้ต้มเอาน้ำดื่มเป็นยาขับเสมหะ แก้หืด อาหารไม่ย่อย

ความสำคัญทางเศรษฐกิจ
โกฐจุฬาลัมพา เป็นพืชเศรษฐกิจที่ใช้ในการรักษาโรค เป็นเครื่องยาสมุนไพรไทย ที่หาได้ยาก และมีราคาสูง เป็นที่ต้องการของตลาด